Vybavení

Dva celotělové MR skenery s indukcí magnetického pole 3T

 USER MODE  SERVICE MODE

 • ​​​​​​ Siemens Prisma 3T, celotělový MR zobrazovací/spektroskopický systém s kruhovým otvorem o průměru 60 cm, disponující výkonným gradientním systémem (max. gradient 80 mT/m při max. rychlosti přeběhu 200 T/m/s). Excitace ve dvou nezávislých kanálech (TimTX TrueShape technika)
 •  Dostupné cívky: hlavokrční (64 kanálů), hlavokrční (20 kanálů), páteřní (32 kanálů), tělová (18 kanálů), zápěstní (16 kanálů), kolenní (15 kanálů), velká a malá flexibilní (4 kanály), malá a střední kruhová (1 kanál)
 • Možnost trigrování pomocí EKG, dechové křivky či pulzního oxymetru
 • Možnost simultánního záznamu polygrafických signálů (EKG, EEG, dýchání, pohyb, EMG, EOG, ...)
 • MR systém A je navíc připraven pro multinukleární měření (vybaven 1H/31P hlavovou cívkou) a Tx/Rx CP hlavovou cívkou
 • Možnost využití pulzních sekvencí vytvořených či modifikovaných v prestižních zahraničních institucích (například z CMRR, University of Minnesota, University of Maastricht)
 • Vývojové prostředí IDEA - Integrated Development Environment for (MR) Applications


Vybavení pro funkční studie

 • Jedná se o doplňkové vybavení k MR skenerům (částečně i k elektrofyziologickým systémům).
 • Stimulační software E-Prime, MATLAB, PsychoPy, Cogent aj.
 •  Plně MR kompatibilní audio-vizuální stimulace pro kvalitní přenos sluchových a/nebo vizuálních stimulů.
 • Eyetracking systém Eyelink 1000+ (MR kompatibilní, lze využívat i s EEG, apod.)
 • Ostatní vybavení pro záznam reakce probandů (tlačítka, klávesnice, tablet a další)


Elektrofyziologické systémy pro použití EEG laboratoři nebo v MR​

 USER MODE  SERVICE MODE

 •  256kanálový MR kompatibilní EEG systém – EGI GES 400 MR systém se zesilovačem EGI Net Amps 400, 256 kanálů EEG včetně software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat. K dispozici několik typů a velikostí EEG čepic – MR kompatibilní EEG čepice pro rychlou aplikaci, EEG čepice pro dlouhodobá měření mimo MR a rTMS kompatibilní nízkoprofilové EEG čepice
 •  30kanálový MR kompatibilní EEG/ExG systém – BrainProducts BrainAmp MR / BrainAmp ExG MR, 30 kanálů EEG, 1 kanál EOG, 1 kanál EKG + ExG modul. S ExG modulem možnost záznamu dalších fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat
 •  ExG MR kompatibilní systém – BrainProducts BrainAmp ExG MR, záznam fyziologických signálů (EKG, EMG, kožní vodivost, dechová křivka, pohyb, obecné elektrofyziologické bipolární měření). Software pro odstranění artefaktů z MR a analýzu dat
 • Stíněná EEG laboratoř – měření velmi kvalitních elektrofyziologických dat uvnitř stíněné kabiny, která je plně vybavena pro audiovizuální stimulaci a záznam interakce měřené osoby v rámci experimentálního protokolu. K tvorbě stimulačního protokolu je využito softwarového řešení E-Prime. Hardwarová konfigurace navíc dovoluje simultánní záznam EEG a ExG systému
 •  rTMS (repetitivně transkraniální magnetická stimulace) s bezrámovou stereotatktickou navigací

Další vybavení

 • ​3D tisk: tiskárna Felix Robotic; tiskárna Průša i3, multi-color
 • 3D skener