Školení pro uživatele

V návaznosti na provozní řád CF MAFIL a související nařízení MU či obecně platné předpisy jsou v core facilitě realizovány níže uvedená školení. Jejich cílem je zejména eliminace bezpečnostní rizik a zajištění kvalitního fungování přístrojů. Školení jsou prováděna jak interně (vedoucím CF laboratoře nebo jím pověřenou osobou) tak i externě (certifikované subjekty s oprávněním provádět konkrétní školení).

Přístroje, které může obsluhovat sám uživatel:

PřístrojPožadavky
Stíněné elektrofyziologické laboratořeŠkolení D a C (při práci s lidmi, může si zajistit i externě)
rTMS, tDCS/tACSŠkolení D a C (při práci s lidmi, může si zajistit i externě), individuální seznámení s přístrojem
Elektrofyziologické systémy BrainProducts ExG/EEG v elfyz. laboratořiŠkolení D a C (při práci s lidmi, může si zajistit i externě), individuální seznámení s přístrojem
EEG systém EGI GES 400 v elfyz. laboratořiŠkolení D a C (při práci s lidmi, může si zajistit i externě), individuální seznámení s přístrojem
Eye-tracking systém v prostředí elektrofyziologických laboratoříŠkolení D a C (při práci s lidmi, může si zajistit i externě), individuální seznámení s přístrojem
MR skenery a další související vybavení v prostředí MR laboratoříŠkolení A, B a C, nutná individuální praxe pod dohledem. Práce bez dohledu je možná jen pro zaměstnance CEITEC MU


Přístroje, které mohou být použity v servisním módu:

PřístrojPožadavky na základní servisní mód
MR skenery a další související vybavení v prostředí MR laboratoříŠkolení A povinné*, B a C doporučené
EEG systém EGI GES 400
Elektrofyziologické systémy BrainProducts ExG/EEG

*) Pokud výzkumník jen pomáhá s instruováním osoby před měřením, je možné realizovat školení individuálně ve zkrácené variantě

Servisní mód může zahrnovat dvě varianty. Základní servisní mód vyžaduje i přítomnost výzkumníka a výzkumník si sám objednává účastníky měření na konkrétní termíny. V případě plného servisního módu měření kompletně zajistí pracovníci laboratoře. Tyto varianty jsou rozlišeny i cenou, protože plný servisní mód klade větší nároky na personál laboratoře a je nutné ho předem dohodnout s vedoucím CF. V případě základního servisu (přítomnost uživatele v laboratoři) jsou na uživatele také kladeny požadavky na některá školení.


Přehled školení zajišťovaných v rámci CF MAFIL:

A - Bezpečnost práce v MR laboratoři CF MAFIL (zajišťují pověření zaměstnanci MAFIL,  platnost 2 roky, délka cca 1 hodina)

Seznámení se se základními pravidly práce v silných magnetických polích. Vysvětlení základních MR termínů a principů. Seznámení se s přístroji na MR pracovišti s důrazem na bezpečností hledisko. Prevence rizikům a nouzové postupy v případě mimořádných situací. Praktický nácvik vybraných nouzových technik.

Vyžadováno pro: Všechny osoby, které se pohybují samostatně v bezpečnostní zóně MR (vyšetřovny, ovladovny, technické místnosti, přípravny) nebo se podílejí na přípravě vyšetřovaných osob k MR vyšetření.


B - Obsluha MR laboratoře CF MAFIL (zajišťují pověření zaměstnanci MAFIL, platnost 2 roky, délka cca 1 hodina + praxe**)

Podrobné seznámení s přístroji na MR pracovišti a jejich správné ovládání. Instruktáž obsluhy pro práci s dobrovolníky. Sjednocení pracovních technik a postupů na pracovišti. Řešení nestandartních situací. Základní údržba a úklid v prostoru MR laboratoře. Práce s rezervačním systémem booking.ceitec.cz. Praktický nácvik vybraných postupů.

Vyžadováno pro: Všechny osoby, které ovládají MR přístroje a další přístroje umístěné uvnitř MR vyšetřovny a/nebo prování finální přípravu vyšetřovaných osob.

**) Poznámka: Pro samostatné ovládání MR přístrojů je nutné kromě vlastního proškolení absolvovat i praxi pod dohledem zkušeného operátora (délka závisí na rychlosti získání správných návyků) a dále se seznámit i s dalšími provozními aspekty, zejména v oblasti zabezpečení dat. Délka praxe je individuální, záleží na rychlosti získání praktických návyků a úspěšném zvládnutí základních technik. O délce praxe rozhoduje školitel.


C - První pomoc (zajišťováno externím dodavatelem, platnost 2 roky, délka cca 2 hodiny)

Obecné školení postupů poskytovaných při první pomoci. Školení správného ovládání AED. Seznámení se se zdravotnickými prostředky a pomůckami na pracovišti. Instruktáž a nácvik řešení nejpravděpodobnějších úrazů. Praktický nácvik postupů KPR. Praktický nácvik poskytnutí první pomoci v prostoru silných magnetických polí.  

Vyžadováno pro: Všechny osoby, které připravují osoby na vyšetřování pomocí MR i elektrofyziologických metod a/nebo provádějí obsluhu MR či elektrofyziologických přístrojů.


D - Školení uživatelů elektrofyziologických laboratoří CF MAFIL (zajišťují pověření zaměstnanci MAFIL , platnost 2 roky, délka cca 30 minut)

Obecné školení uživatelů pro práci v prostorech elektrofyziologických laboratoří. Seznámení se s přístroji daného pracoviště a jejich správné užívání. Základní údržba, úklid a řešení mimořádných situací. Práce s rezervačním systémem booking.ceitec.cz.

Vyžadováno pro: Všechny osoby, které mají přístup do elektrofyziologických laboratoří a/nebo provádějí obsluhu elektrofyziologických přístrojů mimo elektrofyziologické laboratoře.