Stručný přehled

 • Příchod účastníka na naše pracoviště.
 • Seznámení se studií, vysvětlení všeho, co ho čeká, vyplnění bezpečnostního formuláře a informovaného souhlasu ke studii.
 • Příprava účastníka k měření – převléknutí do přidělené košile, odložení všech kovových věcí (šperky, hodinky, telefon,…)
 • Vlastní měření – typicky 45-60 minut

Následující text podrobně popisuje průběh vyšetření na MR přístroji (magnetická rezonance), v laboratoři MAFIL však probíhá celá řada dalších druhů měření zahrnující mimo jiné EEG (elektoencefalografie), ExG (obecná elektrofyziologická měření), eyetracking (sledování pohybu očí), aj. Na konci této stránky je pak video zachycující průběh návštěvy na našem pracovišti z pohledu dobrovolníka.

Průběh MR vyšetření

Po příchodu na pracoviště je každý účastník požádán o vyplnění formuláře se základními osobními daty a otázkami ověřujícími přítomnost kovových materiálů v těle. Následně mu je vysvětlen průběh měření, zejména případné funkční úlohy. Při ní dobrovolník např. vykonává pohyb určitou částí těla, sleduje zrakové či sluchové podněty, vymýšlí slova, věty a podobně. Mimo měření experimentální úlohy je obvykle provedeno také měření strukturálních anatomických snímků. Ty se používají pro přesnější lokalizaci aktivovaných oblastí mozku a názornější grafickou prezentaci výsledků.

Po seznámení s průběhem se účastník v kabince převlékne do spodního prádla a přidělené košile a v kabince zanechá své osobní předměty a ozdoby (např. náušnice, řetízky, hodinky apod.).

Vlastní měření trvá přibližně 45 až 60 minut podle délky experimentu. Mimo to je však třeba počítat s časem na přípravu (převléknutí, vysvětlení úlohy, vyplnění formuláře), což může trvat zhruba 15 minut, a také s určitou časovou rezervou pro případ možného zpoždění.

Jako poděkování za účast na měření obdrží vyšetřený dobrovolník CD s podrobnými anatomickými snímky měřené oblasti.

Relativní zdravotní omezení pro MR měření

Jelikož se jedná o vyšetření v silném magnetickém poli, je nutné před vstupem do vyšetřovny odložit všechny kovové předměty. V případě trvalých kovových implantátů v těle je nutné předem informovat výzkumníka.

 • Kardiostimulátor, defibrilátor – s těmito přístroji není možné vyšetření podstoupit.
 • Kochleární implantát, inzulinová pumpa – pokud není předloženo potvrzení o MR kompatibilitě přístrojů, není možné vyšetření podstoupit.
 • Operační zákroky – vyšetření je vhodné absolvovat nejdříve 6 týdnů po jakékoli operaci, aby se postižená tkáň stačila zahojit a zregenerovat.
 • Umělé klouby – v dnešní době se již implantují zpravidla MR kompatibilní kloubní náhrady, které vyšetření bez problémů umožňují.
 • Zubní implantáty a amalgámové plomby – nejedná se o žádnou kontraindikaci, lze bez omezení měřit.
 • Vyjmutelné zubní náhrady – je vhodnější si zubní náhradu z úst před vyšetřením vyndat, abychom zabránili vzniku případných artefaktů v obraze.
 • Fixní zubní rovnátka – rovnátka bohužel vytváří velký artefakt v obraze, takže s nimi zpravidla oblast hlavy neměříme (pro měření jiných částí těla rovnátka nevadí). Retenční drátek způsobuje jen malý artefakt, který nebrání ani měření hlavy.
 • Brýle – v případě potřeby korekce zraku jsou k dispozici brýle v rozmezí 2-5 dpt do dálky i na čtení. Vlastní brýle zpravidla obsahují kovové části a není možné si je na měření vzít. Některé kontaktní čočky mohou způsobovat komplikace, proto prosíme o přinesení vlastních pouzder na čočky (pokud by obsluha naznala, že je nutné kontaktní čočky vyjmout).

 Video zachycující průběh návštevy na pracovišti MAFIL z pohledu doborovolníka