Seznam zaměstnanců

Ing. Michal Mikl, PhD.

Vedoucí sdílené laboratoře

E-mail: michal.mikl@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 6099
Mobilní telefon: +420 777 926 665

profil CEITEC | profil MUNI

Ing. Radek Mareček, PhD.

Zástupce vedoucího laboratoře

E-mail: radek.marecek@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7775

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Lubomír Vojtíšek, PhD.

Specializovaný technický pracovník senior

E-mail: lubomir.vojtisek@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7779
Mobilní telefon: +420 604 291 902

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Peter Latta, PhD.

Specializovaný vědecký pracovník senior

E-mail: peter.latta@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 5622

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Martin Lamoš, PhD.

Specializovaný technický pracovník senior

E-mail: martin.lamos@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7801

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Petr Kudlička

Specializovaný technický pracovník

E-mail: petr.kudlicka@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8197
Mobilní telefon: +420 777 482 685

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Martin Kojan, PhD.

Specializovaný technický pracovník

E-mail: martin.kojan@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8197

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Martin Gajdoš, PhD.

Specializovaný technický pracovník

E-mail: martin.gajdos@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 4031

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Pavel Daniel

Specializovaný technický pracovník

E-mail: pavel.daniel@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8197

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Tomáš Slavíček

Specializovaný technický pracovník

E-mail: tomas.slavicek@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7800

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Marie Nováková

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: marie.novakova@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7774

profil CEITEC  | profil MUNI

Mgr. Michaela Vaňharová, PhD.

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: michaela.vanharova@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 7826

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Anežka Kovářová

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: anezka.kovarova@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8215

profil CEITEC  | profil MUNI

Ing. Kristína Ruszová

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: kristina.ruszova@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8197

profil CEITEC  | profil MUNI

Bc. Ema Marta Lorková

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: Ema.Lorkova@ceitec.muni.cz

profil CEITEC  | profil MUNI

Mgr. Lucie Krajíčková

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: Lucie.Krajickova@ceitec.muni.cz

profil CEITEC  | profil MUNI

Mgr. Lenka Jurkovičová

Specializovaná technická pracovnice

E-mail: Lenka.Jurkovicova@ceitec.muni.cz
Telefon: +420 54949 8006

profil CEITEC  | profil MUNI


Externí spolupráce:


MUDr. Pavla Hanzlíková

E-mail: 20063@mail.muni.cz


Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

E-mail: 2084@mail.muni.cz


Mgr. Žaneta Železníková

E-mail: Zaneta.Zeleznikova@ceitec.muni.cz


Ing. Jaroslav Horký

E-mail: 134330@mail.muni.cz


Mgr. Martina Miklová

E-mail:  martina.miklova@ceitec.muni.cz


Ema.Lorkova@ceitec.muni.cz