Acknowledgment

Poděkování projektu Czech-BioImaging

Sdílená laboratoř MAFIL je součástí národní výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging, která je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Uživatelé jsou povinni uvést následující poděkování v případě, že využili jakékoliv služby či podpory laboratoře:

  • měření (použití přístroje, poskytnutí stávajících údajů, použití stíněných místností)
  • zpracování dat, programování skriptů pro zpracování dat nebo experimentální stimulace, odborné konzultace
  • výroba HW pomůcek a řešení na míru
  • použití serverů a/nebo specializovaného softwaru (BrainVision Analyzer, LCmodel, aj.)

Preferovaná verze:

„We acknowledge the core facility MAFIL supported by the Czech-BioImaging large RI project (LM2018129 funded by MEYS CR), part of the Euro-BioImaging (www.eurobioimaging.eu) ALM and Medical Imaging Node (Brno, CZ), for their support with obtaining scientific data presented in this paper.“

Zkrácená verze:

„We acknowledge the core facility MAFIL supported by MEYS CR (LM2018129 Czech-BioImaging), part of the Euro-BioImaging (www.eurobioimaging.eu) ALM and Medical Imaging Node (Brno, CZ).“


Spoluautorství

Pro případ tvůrčího vstupu a/nebo podstatného příspěvku k publikaci ze strany členů sdílené laboratoře, by mělo být vždy mezi vedoucím CF a řešitelem projektu na začátku měření/služby projednáno rovněž spoluautorství.


Následující varianta poděkování laboratoři platí pro specifické případy:

  • kdy uživatel hradí "plnou" cenu za veškeré služby poskytnuté laboratoří a nevyužívá tedy žádné podpory z projektu Czech-BioImaging
  • kdy poskytovatel grantu neuznává odlišnost infrastrukturních projektů od vědeckých a požaduje na nějaké publikaci výlučné poděkování s kódem projektu (např. AZV)

Preferovaná verze:

„Multimodal and Functional Imaging Laboratory of CEITEC Masaryk University is gratefully acknowledged for the obtaining of the scientific data presented in this paper.”Nejste-li si jisti kterou verzi poděkování použít, kontaktujte prosím vedoucího laboratoře.