Možnosti přístupu


Infrastrukturní přístup - využití laboratoře je možné díky zapojení v infrastrukturních projektech (Czech-BioImaging a EuroBioImaging) pro každého interního i externího zájemce. Je však třeba postupovat dle pravidel příslušné výzkumné infrastruktury a dle pravidel instituce či laboratoře.  Hlavní zásady jsou popsány též v dokumentu Přístup ke službám CF MAFIL (jen v angličtině).

Přímý přístup - akademičtí uživatelé se rovněž mohou obrátit přímo na vedoucího CF, aniž by využili infrastrukturních projektů popsaných výše. Komerční uživatelé nejsou způsobilými žadateli o podporu v rámci infrastruktur a proto mohou využít jedině přímý přístup. Po posouzení technické proveditelnosti projektu poskytne vedoucí CF odhad rozsahu služby. Pro přímý přístup platí následující sazby - viz. ceník pro externí uživatele (jen v angličtině).


Obecné zásady

  • Služby a měření jsou založeny na bázi jednotlivých projektů – jako projekt je chápána množina měření či doplňkových služeb realizovaná pro řešitele projektu (zadavatele) a jeho tým v určitém časovém období, za konkrétním cílem a typicky s definovanými přístroji, metodami a parametry. Takto definovaný projekt se nemusí shodovat s grantovými projekty apod.
  • Žádost o přístup pro projekt externího uživatele je nutné vyplnit na webové stránce příslušné výzkumné infrastruktury (CZBI open access a EUBI open access)
  • V rámci upřesnění technických a ekonomických náležitostí mezi výzkumníkem a laboratoří je pro každý projekt nutné vyplnit CF MAFIL access form, tím se určí, kdo má přístup k datům, kdo může realizovat objednávání v plánovací tabuli, jaké služby budou přesně poskytnuty apod. Dokument tak definuje vztahy mezi výzkumníkem (výzkumným týmem) a laboratoří.
  • Výjimku ze standardního postupu mohou tvořit jednotlivá izolovaná měření mající charakter ověření technických možností přístrojů. Takováto měření realizují přímo zaměstnanci laboratoře po dohodě s výzkumníkem​.


Schéma přístupu pro externí akademické pracovníky