(Spolu-)autorské publikace

V přehledu jsou uvedeny publikace, na nichž se členové CF MAFIL podíleli spoluautorsky a současně publikace obsahují metodický výzkum či zásadní inovace s ohledem na zaměření CF MAFIL.


 • Barton, M., Marecek, R., Rektor, I., Filip, P., Janousova, E., & Mikl, M. (2015). Sensitivity of PPI analysis to differences in noise reduction strategies. Journal of Neuroscience Methods, 253, 218–232. https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2015.06.021

 • Bartoň, M., Mareček, R., Krajčovičová, L., Slavíček, T., Kašpárek, T., Zemánková, P., Říha, P., & Mikl, M. (2019). Evaluation of different cerebrospinal fluid and white matter fMRI filtering strategies—Quantifying noise removal and neural signal preservation. Human Brain Mapping, 40(4), 1114–1138. https://doi.org/10.1002/hbm.24433

 • Gajdoš, M., Mikl, M., & Mareček, R. (2016). Mask_explorer: A tool for exploring brain masks in fMRI group analysis. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 134, 155–163. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2016.07.015

 • Gajdoš, M., Výtvarová, E., Fousek, J., Lamoš, M., & Mikl, M. (2018). Robustness of Representative Signals Relative to Data Loss Using Atlas-Based Parcellations. Brain Topography, 31(5), 767–779. https://doi.org/10.1007/s10548-018-0647-6

 • Kojan, M., Doležalová, I., Koriťáková, E., Mareček, R., Řehák, Z., Hermanová, M., Brázdil, M., & Rektor, I. (2018). Predictive value of preoperative statistical parametric mapping of regional glucose metabolism in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis. Epilepsy & Behavior, 79, 46–52. https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.11.014

 • Kovářová, A., Gajdoš, M., Rektor, I., & Mikl, M. (2022). Contribution of the multi‐echo approach in accelerated functional magnetic resonance imaging multiband acquisition. Human Brain Mapping, 43(3), 955–973. https://doi.org/10.1002/hbm.25698

 • Lamoš, M., Mareček, R., Slavíček, T., Mikl, M., Rektor, I., & Jan, J. (2018). Spatial-temporal-spectral EEG patterns of BOLD functional network connectivity dynamics. Journal of Neural Engineering, 15(3), 036025. https://doi.org/10.1088/1741-2552/aab66b

 • Latta, P., Starčuk, Z., Gruwel, M. L. H., Lattova, B., Lattova, P., Štourač, P., & Tomanek, B. (2018). Influence of k-space trajectory corrections on proton density mapping with ultrashort echo time imaging: Application for imaging of short T2 components in white matter. Magnetic Resonance Imaging, 51, 87–95. https://doi.org/10.1016/j.mri.2018.04.020

 • Latta, P., Starčuk, Z., Gruwel, M. L. H., Weber, M. H., & Tomanek, B. (2017). K-space trajectory mapping and its application for ultrashort Echo time imaging. Magnetic Resonance Imaging, 36, 68–76. https://doi.org/10.1016/j.mri.2016.10.012

 • Latta, P., Starčuk, Z., Kojan, M., Gruwel, M. L. H., Tomanek, B., Trattnig, S., & Juras, V. (2020). Simple compensation method for improved half‐pulse excitation profile with rephasing gradient. Magnetic Resonance in Medicine, 84(4), 1796–1805. https://doi.org/10.1002/mrm.28233

 • Marecek, R., Lamos, M., Mikl, M., Barton, M., Fajkus, J., Rektor, & Brazdil, M. (2016). What can be found in scalp EEG spectrum beyond common frequency bands. EEG–fMRI study. Journal of Neural Engineering, 13(4), 046026. https://doi.org/10.1088/1741-2560/13/4/046026

 • Mareček, R., Lamoš, M., Labounek, R., Bartoň, M., Slavíček, T., Mikl, M., Rektor, I., & Brázdil, M. (2017). Multiway Array Decomposition of EEG Spectrum: Implications of Its Stability for the Exploration of Large-Scale Brain Networks. Neural Computation, 29(4), 968–989. https://doi.org/10.1162/NECO_a_00933

 • Mikl, M., Mareček, R., Hluštík, P., Pavlicová, M., Drastich, A., Chlebus, P., Brázdil, M., & Krupa, P. (2008). Effects of spatial smoothing on fMRI group inferences. Magnetic Resonance Imaging, 26(4), 490–503. https://doi.org/10.1016/j.mri.2007.08.006