V současné době hledáme dobrovolníky pro následující studie:projekt AVATAR

Pokročilé přístupy měření a zpracování fMRI dat s ohledem na přínos v neurologickém výzkumu a diagnostice.

Požadavky: 

 • muži i ženy
 • od 31 do 60 let
 • jenom praváci
 • rodilí mluvčí nebo čeština na podobné úrovni
 • bez psychických a neurologických obtíží

Popis: Měření je rozděleno na dvě části. Jedna část probíhá ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Druhá část pak v naší laboratoři CF MAFIL v Brně. Mezi měřeními je potřebné dodržet rozmezí 3-5 týdnů. Celková doba návštěvy se odhaduje na 1,5 hodiny, samotné měření v magnetické rezonanci trvá cca 50 minut.

Odměna: CD s anatomickými snímky Vašeho mozku a finanční odměna.

Kontakt: michaela.vanharova@ceitec.muni.cz


projekt CoSuBr

Dopad onemocnění COVID-19 na plasticitu a funkci mozku.

Požadavky:

 • muži i ženy
 • od 35 do 65 let
 • měli jste COVID před 2 lety a měli jste postCOVIDové potíže trvající víc jak 3 měsíce od onemocnění (a před tím jste byli zdraví) / nebo jste postCOVIDové potíže neměli vůbec
 • bez neurologické nebo psychiatrické diagnózy

Popis: Návštěva u nás Vám zabere asi 4 hodiny. Součástí Vaší návštěvy bude nejen samotné měření v MR, ale i komplexní neuropsychologické vyšetření psychologem a také měření EEG. Některé části vyšetření mohou být oddělené, takže byste přišli 2x na dvě návštěvy. 

Odměna: CD se snímkami Vašeho mozku a finanční odměna.

Kontakt: lubomir.vojtisek@ceitec.muni.cz​


projekt GLYS

Využití parametrů glymfatického systému jako diagnostického biomarkeru neurodegenerativních onemocnění. Hledání časných markerů neurodegenerativních onemocnění.

Požadavky:

 • muži i ženy
 • dobrovolníci starší 55 let
 • bez neurologických poruch

Popis: Výzkumné měření probíhá jednorázově na CEITEC a zahrnuje měření v magnetické rezonanci, přibližně 50 minut, a neuropsychologické vyšetření. Celkově Vám návštěva zabere 2,5 hodiny.

Odměna: Za účast získate CD se snímky Vašeho mozku z magnetické rezonance.

Kontakt: nikola.wolframova@ceitec.muni.cz


projekt LANG-LBD

Problémy s porozuměním větám a modifikující terapie pomocí neinvazivní stimulace mozku.

Požadavky:

 • muži i ženy
 • 60 - 80 let
 • praváci
 • čeština jako mateřský jazyk
 • osoby s Parkinsonovou nemocí

Popis: Jen pro pacienty. Jedná se o tři návštěvy, které budou obsahovat neuropsychologické vyšetření, vyšetření v magnetické rezonanci a nahrávání řeči a písma. Součástí jsou i neinvazivní mozkové stimulace v domácích podmínkách (10 sezení).

Odměna: CD s anatomickými snímky Vašeho mozku, popis neuropsychologického vyšetření (paměť, pozornost, vizuálně-prostorové funkce, řečové funkce...) a finanční odměna.

Kontakt: lubomira.novakova@ceitec.muni.cz


projekt LEPILEP

Lateralizace paměti pro předoperační hodnocení kandidátů na epileptickou operaci.

Požadavky:

 • muži i ženy
 • 18 - 80 let
 • praváci i leváci
 • bez neurologické diagnózy

Popis: Výzkumné měření probíhá jednorázově na CEITEC a zahrnuje měření v magnetické rezonanci, přibližně 30 minut, a úkol mimo magnetické rezonance. Celkově Vám návštěva zabere 50 minut.

Odměna: CD se snímkami Vašeho mozku.

Kontakt: kristina.ruszova@ceitec.muni.cz