Reference

10/2021 - VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Laboratoř MAFIL Středoevropského technologického institutu (CEITEC) pro náš výzkumný projekt realizovala měření fyziologických reakcí probandů (fMRI, EEG, EKG, elektrodermální aktivity) na slovní a obrazové podněty. Dr. Mikl a jeho spolupracovníci se kromě samotného měření podíleli také na zpracování surových dat a tvorbě vybraných analýz. Rád bych tímto za náš výzkumný tým poděkoval zejména dr. Miklovi a dr. Marečkovi za cenné rady, jejich ochotu a neobvyklé pracovní nasazení, které umožnily hladký a úspěšný průběh celého projektu.

doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.