Informace pro dobrovolníky


Rádi bychom Vás upozornili, že pro příchod na měření v laboratoři MAFIL nelze využít hlavní vchod do budovy CEITEC MU (E35), ani vstup z Univerzitního kampusu Bohunice. Použijte prosím boční vchod vedoucí přímo k MR laboratořím, popis v textu níže. Děkujeme za pochopení.


Dobrý den,

tato stránka obsahuje informace pro osoby které mají zájem podílet se na výzkumu jako dobrovolníci a přispět tak k rozvoji neurovědního výzkumu. Níže najdete obecné informace o průběhu vyšetření. Informaci jak se k nám dostat najdete ve spodní části této stránky.


 Úvod

CF MAFIL dlouhodobě hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotní účastnit se měření v magnetické rezonanci (MR), sloužících k přípravě měřících protokolů pro nové studie. Rádi bychom zdůraznili, že v současné době nejsou známy žádné negativní účinky, které by vyšetření v MR způsobovalo, a že se nejedná o měření využívající ionizující záření (RTG ani CT, se kterými se magnetická rezonance občas mylně zaměňuje).

Dále upozorňujeme všechny zájemce o měření, že naše činnost má výzkumný charakter a její výsledky jsou uplatněny především v rozvoji neurovědního či obecně medicínského výzkumu. Neprovádíme vyšetření v klinicko-diagnostickém režimu a nejsme schopni jakkoliv konzultovat klinické otázky. Jako dobrovolníky můžeme uplatnit pouze zdravé jedince schopné provést samostatně experimentální úkol.


 Jak se přihlásit jako dobrovolník

V případě zájmu o účast ve výzkumu se neváhejte přihlásit do naší databáze dobrovolníků. Po přihlášení Vás budeme kontaktovat stran domluvy termínu a poskytnutí bližších informací. Pokud máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat na emailové adrese volunteers.mafil@ceitec.muni.cz


 Průběh vyšetření

Po příchodu na pracoviště je každý účastník požádán o vyplnění formuláře se základními osobními daty a otázkami ověřujícími přítomnost kovových materiálů v těle. Následně mu je vysvětlen průběh měření, zejména případné funkční úlohy. Při ní dobrovolník např. vykonává pohyb určitou částí těla, sleduje zrakové či sluchové podněty, vymýšlí slova, věty a podobně. Mimo měření experimentální úlohy je obvykle provedeno také měření strukturálních anatomických snímků. Ty se používají pro přesnější lokalizaci aktivovaných oblastí mozku a názornější grafickou prezentaci výsledků.

Po seznámení s průběhem se účastník v kabince převlékne do spodního prádla a přidělené košile a v kabince zanechá své osobní předměty a ozdoby (např. náušnice, řetízky, hodinky apod.).

Vlastní měření trvá přibližně 45 až 60 minut podle délky experimentu. Mimo to je však třeba počítat s časem na přípravu (převléknutí, vysvětlení úlohy, vyplnění formuláře), což může trvat zhruba 15 minut, a také s určitou časovou rezervou pro případ možného zpoždění.

Jako poděkování za účast na měření obdrží vyšetřený dobrovolník CD s podrobnými anatomickými snímky měřené oblasti.

Shrnutí v bodech:

 • Příchod účastníka na naše pracoviště.
 • Seznámení se studií, vysvětlení všeho, co ho čeká, vyplnění bezpečnostního formuláře a informovaného souhlasu ke studii.
 • Příprava účastníka k měření – převléknutí do přidělené košile, odložení všech kovových věcí (šperky, hodinky, telefon,…)
 • Vlastní měření v MR – přibližně 45-60 minut


 Relativní zdravotní omezení pro MR měření

Jelikož se jedná o vyšetření v silném magnetickém poli, je nutné před vstupem do vyšetřovny odložit všechny kovové předměty. V případě trvalých kovových implantátů v těle je nutné předem informovat výzkumníka.

 • Kardiostimulátor, defibrilátor – s těmito přístroji není možné vyšetření podstoupit.
 • Kochleární implantát, inzulinová pumpa – pokud není předloženo potvrzení o MR kompatibilitě přístrojů, není možné vyšetření podstoupit.
 • Operační zákroky – vyšetření je vhodné absolvovat nejdříve 6 týdnů po jakékoli operaci, aby se postižená tkáň stačila zahojit a zregenerovat.
 • Umělé klouby – v dnešní době se již implantují zpravidla MR kompatibilní kloubní náhrady, které vyšetření bez problémů umožňují.
 • Zubní implantáty a amalgámové plomby – nejedná se o žádnou kontraindikaci, lze bez omezení měřit.
 • Vyjmutelné zubní náhrady – je vhodnější si zubní náhradu z úst před vyšetřením vyndat, abychom zabránili vzniku případných artefaktů v obraze.
 • Fixní zubní rovnátka – rovnátka bohužel vytváří velký artefakt v obraze, takže s nimi zpravidla oblast hlavy neměříme (pro měření jiných částí těla rovnátka nevadí). Retenční drátek způsobuje jen malý artefakt, který nebrání ani měření hlavy.
 • Brýle – v případě potřeby korekce zraku jsou k dispozici brýle v rozmezí 2-5 dpt do dálky i na čtení. Vlastní brýle zpravidla obsahují kovové části a není možné si je na měření vzít. Některé kontaktní čočky mohou způsobovat komplikace, proto prosíme o přinesení vlastních pouzder na čočky (pokud by obsluha naznala, že je nutné kontaktní čočky vyjmout).


 Jak se k nám dostat

Měření probíhají v budově Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) v areálu univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, adresa Kamenice 735/5, Brno. Přístup do budovy CEITECu je z ulice Studentská. Na následujícím obrázku je na schematické mapce vyznačeno kudy se k nám dostanete.

Při příchodu od zastávky Studentská (dříve Univerzitní kampus – sever) uvidíte po pravé straně nejprve hlavní vchod do budovy CEITEC MU s recepcí, pokračujte prosím dále po chodníku kolem budovy až ke krátkým schodům vpravo, které ústí ke dveřím se zvonkem označeným "MR laboratoř". Na sloupcích podél chodníku jsou umístěny směrové šipky s nápisem magnetická rezonance, řiďte se prosím jimi.

Autem se k nám dá přijet z kruhového objezdu přes ulice Netroufalky a Studentská. Parkování bývá možné na obou zmíněných ulicích, případně po předchozí dohodě přímo před (výše popsaným) vstupem do laboratoře. Alternativně lze využít parkoviště naproti OC Campus Square (TESCO).

 Umístění na Google Maps​