Nahlížíme do fungování mozku aneb 20 let fMRI v Brně

Online přednáška Ing. Michala Mikla, PhD při příležitosti Týdne mozku představuje základní principy funkčního mapování mozku s využitím magnetické rezonance a vysvětluje, jak probíhají výzkumy s využitím funkční magnetické rezonance. Jelikož v roce 2020 uplynulo již 20 let od zahájení výzkumů s funkční magnetickou rezonancí v Brně, představí přednáška nejen ukázky zajímavých projektů, které v Brně probíhaly nebo probíhají. Rovněž se ohlédneme za tím, jak se za tu dobu změnilo v Brně výzkumné prostředí a technické možnosti funkčního neurozobrazování.