Milan Brázdil z LF MU ve výběru Forbes TOP 50 lékařů Česka

Časopis Forbes zveřejnil žebříček nejlepších 50 lékařů Česka. Ve výběru těch nejlepších je i Milan Brázdil, který na svých projektech dlouhodobě spolupracuje i s laboratoří CF MAFIL.

Milan Brázdil zastává v současnosti funkci přednostu I. neurologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny. Je mezinárodně uznávaným odborníkem ve svém oboru, což dokládá i loňský zisk ocenění Ambassador for Epilepsy pro nejvýznamnější světové epileptology, a to za výjimečný mezinárodní přínos pro pochopení podstaty tohoto onemocnění. Podílí se na výuce budoucích lékařů a je školitelem mnoha úspěšných absolventů doktorského studia. 

Celý článek ve Forbes zde.