Den otevřených dveří neurovědní laboratoře MAFIL 2022

Tento den otevřených dveří bude připraven speciálně pro potenciální zájemce o využití sdílené laboratoře Multimodálního a funkčního zobrazování, pro možné dobrovolníky na vědeckých studiích a pro studenty vysokých škol, kteří se zajímají o neurovědy, zobrazovací metody apod. Návštěvníci se budou moci zeptat přímo v laboratořích na vše, co je zajímá, prohlédnout si naše laboratoře, seznámit se s aktuálními výzkumy, dovědět se něco o fungování výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging v oblasti medicínského zobrazování a získat kontakty pro případné budoucí spolupráce.

Pro více informací a registraci klikněte zde