Informace pro dobrovolníky

 Úvod

CF MAFIL dlouhodobě hledá dobrovolníky, kteří by byli ochotní účastnit se měření v MR, sloužících k přípravě měřicích protokolů pro nové studie.

Rádi bychom zdůraznili, že nejsou známy žádné negativní účinky, které by vyšetření v MR způsobovalo, a že se nejedná o měření využívající ionizující záření (RTG ani CT, se kterými se magnetická rezonance občas mylně zaměňuje).

Rádi bychom upozornili všechny zájemce o měření, že naše činnost má pouze výzkumný charakter a její výsledky jsou uplatněny v rozvoji neurověd. Nemůžeme proto nikomu nabídnout vyšetření za účelem klinické diagnózy a nejsme schopni jakkoliv konzultovat klinické otázky. Jako dobrovolníky můžeme uplatnit pouze zdravé jedince schopné provést samostatně experimentální úkol.


 Průběh vyšetření

Po příchodu na pracoviště je každý účastník požádán o vyplnění formuláře se základními osobními daty a otázkami ověřujícími přítomnost kovových materiálů v těle. Následně je vysvětlen průběh měření, zejména případné funkční úlohy. Při ní dobrovolník např. vykonává pohyb určitou částí těla, sleduje zrakové či sluchové podněty, vymýšlí slova, věty a podobně. Mimo měření experimentální úlohy je provedeno také měření strukturálních anatomických snímků. Ty se používají pro přesnější lokalizaci aktivovaných oblastí a názornější grafickou prezentaci výsledků.

Po seznámení s průběhem vyšetření se vyšetřovaná osoba v kabince převlékne do spodního prádla a přidělené košile a v kabince zanechá své osobní předměty a ozdoby jako např. náušnice, řetízky, hodinky apod.

Vlastní měření trvá přibližně 45 až 60 minut podle délky experimentu. Mimo to je však třeba počítat s časem na přípravu (převléknutí, vysvětlení úlohy, vyplnění formuláře), což může trvat zhruba 15 minut, a také s určitou časovou rezervou pro případ možného zpoždění.

Jako poděkování za účast na měření obdrží vyšetřený dobrovolník CD s podrobnými anatomickými snímky měřené oblasti.

V bodech:

 • Příchod účastníka na naše pracoviště.
 • Seznámení se studií, vysvětlení všeho, co ho čeká, vyplnění bezpečnostního formuláře a informovaného souhlasu ke studii.
 • Příprava účastníka k měření – převléknutí do přidělené košile, odložení všech kovových věcí (šperky, hodinky, telefon,…)
 • Vlastní měření v MR – přibližně 45-60 minut


 Relativní zdravotní omezení pro MR měření

Jelikož se jedná o vyšetření v silném magnetickém poli, je nutné před vstupem do vyšetřovny odložit všechny kovové předměty. V případě trvalých kovových implantátů v těle je nutné předem informovat výzkumníka.

 • Kardiostimulátor, defibrilátor – s těmito přístroji není možné vyšetření podstoupit.
 • Kochleární implantát, inzulinová pumpa – pokud není předloženo potvrzení o MR kompatibilitě přístrojů, není možné vyšetření podstoupit.
 • Operační zákroky – vyšetření je vhodné absolvovat nejdříve 6 týdnů po jakékoli operaci, aby se postižená tkáň stačila zahojit a zregenerovat.
 • Umělé klouby – v dnešní době se již implantují zpravidla MR kompatibilní kloubní náhrady, které vyšetření bez problémů umožňují.
 • Zubní implantáty a amalgámové plomby – nejedná se o žádnou kontraindikaci, lze bez omezení měřit.
 • Vyjmutelné zubní náhrady – je vhodnější si zubní náhradu z úst před vyšetřením vyndat, abychom zabránili vzniku případných artefaktů v obraze.
 • Fixní zubní rovnátka – rovnátka bohužel vytváří velký artefakt v obraze, takže s nimi zpravidla oblast hlavy neměříme (pro měření jiných částí těla rovnátka nevadí). Retenční drátek způsobuje jen malý artefakt, který nebrání ani měření hlavy.
 • Brýle – v případě potřeby korekce zraku jsou k dispozici brýle v rozmezí 2-5 dpt do dálky i na čtení. Vlastní brýle zpravidla obsahují kovové části a není možné si je na měření vzít. Některé kontaktní čočky mohou způsobovat komplikace, proto prosíme o přinesení vlastních pouzder na čočky (pokud by obsluha naznala, že je nutné kontaktní čočky vyjmout).


 Jak se přihlásit

V případě zájmu o účast ve výzkumu se prosím registrujte do databáze dobrovolníků, případné dotazy Vám rádi zodpovíme na emailové adrese volunteers.mafil@ceitec.muni.cz. Po přihlášení Vás budeme v nejbližších dnech kontaktovat stran domluvy termínu a poskytnutí bližších informací.


 Jak se k nám dostat

Měření probíhají v budově Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU) v areálu univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, adresa Kamenice 735/5, Brno. Nejlepší přístup do budovy CEITECu je z ulice Studentská.

Na následujícím obrázku je na schematické mapce vyznačeno, kudy se k nám dá přijít. Při příchodu od zastávky Univerzitní kampus – sever uvidíte nejprve hlavní vchod do budovy CEITEC s recepcí. Prosíme využívejte raději vedlejší vchod (vyznačený na přiložené mapce), který najdete asi minutu chůze po chodníku dále od hlavního vstupu. Dojdete ke krátkým schodům, které ústí ke dveřím se zvonkem k nám do MR laboratoří.

Autem se k nám dá přijet z kruhového objezdu přes ulice Netroufalky a Studentská. Na ulici Studentská jsou parkoviště, která jsou však uzavřena závorou. Parkování bývá možné na obou zmíněných ulicích, případně přímo před naším vstupem do laboratoře. Další (trochu vzdálenější) variantou jsou parkoviště naproti OC Campus Square.


Umístění na Google Maps